Herstelcirkels brengen alle betrokkenen bij een conflict (of delict) samen in een kring en nodigt ze uit tot gesprek. Iedereen die direct of indirect te maken heeft met het voorval kan meepraten. Zoals familieleden, vrienden en collega’s, maar ook buren, politiemensen, maatschappelijk werkers en getuigen. Het proces kent een aantal vaste stappen. De bedoeling is dat de begeleider uit de eigen gemeenschap komt, zodat mensen binnen de gemeenschap zelf hun onderlinge conflicten kunnen uitwerken. Herstelcirkels maken gebruik van geweldloze communicatie. Zie www.herstelcirkels.nl

In Den Bosch is een oefengroep actief. Ons doel is onze begeleiders-vaardigheden te ontwikkelen zodat we herstelcirkels kunnen begeleiden binnen de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken. We komen 1 x per 6 weken bij elkaar in Den Bosch, Reitscheweg 1.-7 (kantoorgebouw Hoog Heinis) Belangstellenden zijn welkom. Stuur een mailtje naar: jk@kieftmediation.nl.

Dominic Barter ontwikkelde zijn Restorative Circles (RC) in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. In Brazilië is RC inmiddels een erkende methode om met conflicten om te gaan.  Voor algemene informatie over Restorative Circles surf naar: www.restorativecircles.org Op deze website zijn o.a. enkele video’s te zien met Dominic Barter.