Mediation kan bij alle mogelijke soorten conflict worden toegepast, bijvoorbeeld:

  • Conflicten op het werk
  • Familiekwesties (erfenissen)
  • Conflicten in verenigingen of in de kerk
  • Conflicten tussen overheid en burger
  • Burenruzies (vaak door buurtbemiddeling, een vrijwilligersinitiatief)
  • Echtscheiding.

De belangrijkste voorwaarde:

  • Beide partijen hebben de oprechte intentie om er samen uit te komen en willen zich daarvoor inzetten.

Echtscheidingsmediation is een bijzondere vorm van mediation.

Is mediation geschikt om mijn conflict op te lossen? Bekijk de checklist.