Een speciale loot aan de mediationstam is ‘Leerlingbemiddeling’.

Leerlingbemiddeling, ook wel peer-mediation genoemd (‘peer’ = leeftijdsgenoot of groepsgenoot) is een aanpak waarbij de hele onderwijsgemeenschap wordt getraind in conflictvaardigheden. In de loop van het traject geselecteerde leerlingen worden getraind in het oplossen van conflicten tussen medeleerlingen. Ervaring leert dat kinderen heel goed hun eigen problemen kunnen oplossen. Daar hebben ze de leerkracht uiteindelijk helemaal niet voor nodig. Het blijkt veel moeilijker voor docenten om conflictoplossing aan leerlingen over te laten, dan voor leerlingen om het aan te leren.

Uiteindelijk ervaren alle partijen het als een verrijking. Kinderen groeien en voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. Docenten ervaren het als opluchting dat ze niet meer bij elk wissewasje hoeven ingrijpen. Ze ervaren ook dat ze hierdoor tijd overhouden en zien kinderen groeien en soms onverwachte talenten aanboren.

Kinderen voelen zich betrokken als zij serieus worden genomen en kunnen delen in verantwoordelijkheden die passen bij hun ontwikkeling. Wie zich gewaardeerd weet veroorzaakt minder problemen door grensoverschrijdend gedrag. Leerlingbemiddeling past daarom uitstekend in concepten als ‘veilige school’ of ‘vreedzame school’.