In conflictsituaties zijn mensen vaak ‘handelingsverlegen’. Ze willen er graag iets aan doen maar weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken. Dit is op te lossen door mensen en organisaties instrumenten en vaardigheden aan te reiken waarmee ze op een constructieve manier met conflicten kunnen omgaan. Zodat conflicten niet escaleren en er dus geen mediation nodig is. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Om mensen op de werkvloer instrumenten in handen te geven om conflicten op een vroeger moment te kunnen signaleren, op een vroeger moment te kunnen ingrijpen en daardoor constructiever met conflicten om te gaan, ontwikkelt Kieft Mediation de Gereedschapskist conflicthantering. Wat zit er zoal in deze gereedschapskist?