De werkrelatie is de meest intensieve relatie na het huwelijk of samenwonen. En waar mensen zo intensief samenwerken ontstaan conflicten, dat is heel gewoon.

Conflicten op het werk zijn om twee redenen speciaal:

  • de meeste organisaties hebben er belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen
  • een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor snel escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

 

Conflicten op het werk kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Vaak hebben conflicten een negatieve uitstraling op andere delen van de organisatie. Dat is nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie.

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Partijen proberen elkaar te overtuigen van de juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de werknemer.

Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de werkprocessen weer doorgang kunnen vinden. Mediation is een goede, snelle en flexibele methode om te komen tot een creatieve oplossing van de problemen, die beide partijen wederzijds voordeel oplevert.