Medewerkers worden zich meer bewust van (hun eigen) conflictgedrag en conflictmechanismen en de communicatiepatronen die daarbij horen. Conflicten worden ‘gewoner’ en men leert eigen conflicten op te lossen.

Met een training in empathisch en effectief samenwerken krijgen mensen gereedschap in handen om op een constructieve manier met tegenstellingen om te gaan. Conflicten worden daardoor minder ‘eng’.

Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om het conflict intern op te lossen, of is het conflict te laat ‘ontdekt’ om nog binnen de eigen kring opgelost te worden, dan kan er altijd nog een mediator bijgehaald worden. De conflictvaardigheden kunnen dan helpen een mediation tot een goed einde te brengen. Juridisering blijft buiten de deur.