Training Herstelcirkels 24 juni en 8 juli 2017. Nog twee plaatsen!

De Herstelcirkel als hulpmiddel bij het omgaan met conflicten

De Herstelcirkel is een manier om effectief met conflicten om te gaan en heeft als doel om de verbinding te herstellen, zodat ieder deel kan blijven uitmaken van de gemeenschap. In een Herstelcirkel krijgen alle aanwezigen de gelegenheid te praten over:

  • Wat er gebeurde
  • Wat het effect daarvan is
  • Wat er nodig is om dit voortaan te voorkomen
  • Wat er nodig is om samen verder te kunnen

 

Dit proces vindt plaats volgens een vaste structuur waarbij steeds 1 persoon aan het woord is. Een facilitator (begeleider) begeleidt dit proces en helpt de aanwezigen de intentie en betekenis van het voorval en de gevolgen daarvan duidelijk te krijgen. Iedereen in de kring spreekt net zo lang, tot hij of zij zich werkelijk gehoord voelt en weet dat de anderen hem hebben begrepen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid en het bijdragen aan herstel. Het doel is – ondanks de verschillen – elkaar als mens te blijven zien en met elkaar te kunnen leven of werken.

Na een tijd van oefenen en leren hebben we het afgelopen jaar de rijke ervaring van Herstelcirkels in de praktijk mogen oogsten. Het ervaren van het diepgaande effect van Herstelcirkels motiveert ons extra om Herstelcirkels in Den Bosch en omstreken een plek te geven ten dienste van de inwoners.

 

Wij zoeken vrijwilligers die ons helpen om dit mogelijk te maken. Wij bieden: een opleiding tot begeleider (24/6 en 8/7 2017 van 9:30 – 16:30), een oefengroep om je vaardigheden verder te ontwikkelen, indrukwekkende ervaringen van inzicht, transitie, verbinding en groei.

Wij vragen: Jouw inzet en de bereidheid om tijd vrij te maken in je agenda om daadwerkelijk aan de slag te gaan als (vrijwillige) begeleider van Herstelcirkels. Ervaring met geweldloze communicatie is een pré.

Concreet: Training 4 dagdelen, Oefengroep 1 avond per 6 weken. Daarna beschikbaar zijn voor het begeleiden van cirkels. We gaan uit van 2 cirkels per jaar per persoon. Reken op ongeveer 15 uur per cirkelproces. Kosten: als je na de training daadwerkelijk wilt inzetten om cirkels te begeleiden is de training gratis. Wij vragen plaatselijke fondsen aan om de kosten te dekken. Als je de training wilt volgen voor je persoonlijke ontwikkeling, of om elders in het land cirkels te begeleiden dan sturen wij een factuur .

Privépersoon €185,-

ZZP-er of vanuit bedrijf: €250,- (aftrekbaar)

BTW: nul-tarief.

Oefenavond €15,- per avond.

Aanvraag PE-punten mediation voor training en oefenavonden (intervisie) wordt hoofdelijk omgeslagen.

Locatie training: Reitscheweg 1-7 (Hoog Heinis), 5232 BX  Den Bosch

 

Jannie Kieft                                                                        Diny Ceelen

jk@kieftmediation.nl | 06-28072506                           dinyceelen@kpnmail.nl | 06-49862394

www.herstelcirkels.nl | www.restorativecircles.org

 

[1] Herstelcirkels is gebaseerd op Restorative Circles en is ontwikkeld in de sloppenwijken van Rio de Janeiro door Dominic Barter. Zie ook www.herstelcirkels.nl