Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan zowel zelfstandigheid als het aangaan van relaties. Een conflict tast beide behoeften aan. Het perspectief van de ander kan niet meer worden gezien maar mensen gaan ook aan zichzelf twijfelen. Mensen functioneren niet meer zoals ze zouden kunnen en willen. Mensen voelen zich daar over het algemeen heel vervelend onder. Ik geloof in de kracht van mensen om -ook in een conflictsituatie- boven zichzelf uit te stijgen, (weer) oog te krijgen voor wat de ander beweegt en daardoor weer meer zelfrespect te krijgen en sterker te worden. Om dat te kunnen, moeten mensen zich gehoord weten. Mediationgesprekken maken dat mogelijk.